Online

We have 4 guests online

PDFPrintE-mail

 

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM QUYỂN VĂN KIỆN DỰ ÁN

  • Quyển Văn kiện dự án gồm tổng cộng 05 phần chính:

- Bìa Văn kiện (được in trên giấy bìa cứng màu trắng không mùi và không có hoa văn),

- Văn kiện dự án,

- Nội dung dự án (phải ghi rõ về Chủ nhiệm dự án),

- Bản tiếng Anh của Hợp đồng + Đề cương dự án (được ghi rõ phần kinh phí, kinh phí phải trùng với kinh phí ghi trong Văn kiện và Nội dung dự án),

- Bản dịch tiếng Việt của Hợp đồng + Đề cương dự án (có xác nhận bản dịch của HTQT ở trang cuối cùng và bản dịch được đóng dấu giáp lai).

Lưu ý: Bản dịch tiếng Việt phải được viết theo văn phong tiếng Việt để đọc dễ hiểu nội dung và dễ nắm ý chính dự án. Không nhất thiết phải dịch sát với từng câu chữ tiếng Anh, gây khó khăn cho người đọc vì câu chữ không suông và không rõ nghĩa.

  • Phần Kinh phí được tài trợ, Mục tiêu và Kết quả của dự án phải giống nhau trong cả Văn kiện dự án, Nội dung dự án và Đề cương (Hợp đồng) dự án.

Lưu ý: Phần Mục tiêu chỉ nêu những ý chính trong khoảng thời gian dài hạn và ngắn hạn của dự án; đồng thời các ý chính trong mục tiêu cũng là vấn đề sẽ được giải quyết trong khuôn khổ dự án. Kết quả dự án sẽ từ những mục tiêu được đề ra ở trên và được viết dưới dạng danh từ ở đầu mỗi câu, không dùng động từ ở đầu câu (vd: Kỹ thuật canh tác của nông dân được nâng cao, tránh viết: Nâng cao kỹ thuật canh tác cho nông dân).

Nội dung hoạt động phải đưa ra được kết quả tương thích.

  • Khi hoàn thành quyển Văn kiện thì chủ dự án phải làm thêm Tờ trình xin Bộ phê duyệt dự án (mẫu từ P.HTQT) đính kèm rời bên ngoài quyển văn kiện.
  • Chủ dự án in, trình ký BGH và đóng quyển tổng cộng 07 quyển Văn kiện dự án. Trong đó chủ dự án giữ 01 quyển, nộp phòng Tài vụ 01 quyển, nộp phòng HTQT 05 quyển (P.HTQT sẽ gửi lên Bộ xin phê duyệt 04 quyển văn kiện dự án, lưu 01 quyển).